Řadový rodinný dům | Písek

  • Stavební úpravy, přístavba a nástavba řadového rodinného domu v Písku. Úkolem bylo navrátit domu ztracený výraz, zničený
    postupnými necitlivými rekonstrukcemi. Nově řešen vstup otevřeným schodištěm do prostoru podkroví.
  • Lokalita: Písek, Roháčova ulice
  • Architektonická studie: Ing. Karel Petro st. a Ing. Karel Petro ml., 2012
  • Projekt pro územní souhlas, ohlášení stavby, jednostupňová dokumentace: Ing. Karel Petro ml., 2012
  • Realizace: 2012–2013
  • Zastavěná plocha: 134 m2

Komentáře jsou vypnuty.