Rekreační dům v Dobré | NP Šumava

  • Novostavba rodinného rekreačního domu umístěného v liniové památkové zóně v obci Dobrá. Půdorys objektu poměrově navazuje na
    původní historickou zástavbu domů Volarského typu.
  • Obvodové konstrukce z cihelného zdiva, včetně kontaktního zateplovacího systému.
  • Lokalita: NP Šumava, obec Dobrá
  • Architektonická studie, projekt pro územní řízení a stavební povolení, jednostupňová dokumentace: Ing. Kamila Chmelíková, Ing. Karel Petro, 2011–2012
  • Realizace: 2013–2014
  • Zastavěná plocha: 175 m2

Komentáře jsou vypnuty.